Prijamni ispiti

Prijamni ispit polažu kandidati s predznanjem jezika koji žele upisati kako bi se upisali u tečaj/modul koji odgovara razini njihova predznanja.
Prijamni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a može se polagati na dva načina:

  1. Pismeni dio ispita kandidati polažu Online, a usmeni u našoj školi, Vodnikova 12, u jednom od ponuđenih termina.

  2. Kandidati polažu oba dijela prijamnog ispita, i pismeni i usmeni, u našoj školi, u odabranom terminu.

Za više informacija molimo nazovite nas na 01/4877-815 ili nam pišite na: vodnikova@vodnikova.hr

 

TERMINI PRIJAMNIH ISPITA ZA UPIS U ZIMSKI SEMESTAR ŠK. GOD. 2017./2018.

ENGLESKI:
21. i 30. lipnja 2017. u 17 sati
4. do 15. rujna 2017., svaki dan od 12 do 19 sati
9. i 16. rujna 2017. od 9 do 12 sati

NJEMAČKI:
21. i 30. lipnja 2017. u 17 sati
4. do 15. rujna 2017., svaki dan od 15 do 19 sati
9. i 16. rujna 2017. od 9 do 12 sati

ŠPANJOLSKI, TALIJANSKI I FRANCUSKI:
21. i 30. lipnja 2017. u 17 sati
4., 6., 8., 11., 13. i 15. rujna 2017. od 16 do 19 sati
9. i 16. rujna 2017. od 9 do 12 sati

RUSKI:
30. lipnja 2017. u 17 sati
6. i 13. rujna 2017. od 17 do 19 sati
9. rujna 2017. od 10 do 12 sati

 

NAKNADNI I POPRAVNI ISPITI ZA SVE JEZIKE

- za stupnjeve: utorak, 12. rujna 2017. u 16.30 sati

- za module:    srijeda, 13. rujna 2017. u 16.30 sati

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poštovani, uspješno ste se prijavili na usmeni ispit.

Vašu prijavnicu preuzmite na Prijavnica

Odaberite termin

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva