Naši udžbenici

 

Naša izdavačka djelatnost svjedoči o visokoj stručnoj i profesionalnoj razini rada naših profesora, koji su, tijekom naših 65 godina postojanja napisali, a Centar objavio, više od 80 udžbenika za učenje stranih jezika (za engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski i hrvatski). Svi naši udžbenici dobivali su izvrsne ocjene Ministarstva obrazovanja.

Danas su u uporabi 4 udžbenika za učenje njemačkoga jezika i 4 udžbenika za učenje hrvatskoga kao stranog jezika.
 

Udžbenici za učenje njemačkoga jezika

Za stupanj A1:
Deutsch mit uns 1
Deutsch mit uns 2

Za stupanj A2:
Deutsch mit uns 3
Dutsch mit uns 4
 

Udžbenici za učenje hrvatskoga jezika (Croatian for foreigners, coursebooks)

Za stupanj A1:
Učimo hrvatski 1
Učimo hrvatski 2

Za stupanj A2:
Učimo hrvatski 3

Za stupanj B1:
Učimo hrvatski 4