Ako niste početnik

Ako imate predznanje upisujete se u onaj modul učenja/tečaj koji odgovara vašemu predznanju.
Da bismo utvrdili razinu vašega predznanja, molimo prijavite se za prijamni ispit.
Prijamni ispit/testrianje sastoji se od dva dijela:
Pismeni dio (test) možete riješiti online ili u školi, Vodnikova 12.
Usmeni dio u školi, Vodnikova 12, poslije pismenoga.

Prije nego što počnete rješavati test online, molimo vas da se registrirate i slijedite upute.
Kada završite s rješavanjem testa, pošaljite ga, te na prijavnici odaberite datum i vrijeme polaganja usmenoga dijela ispita. Pristojbu za prijamni ispit (100,00 kn) uplaćujete prije usmenog testiranja, u sobi 102, prvi kat.

Ako se poslije prijamnoga upišete na tečaj, školarina se umanjuje za 100,00 kn pa je tako našim polaznicima prijamni besplatan.

Kontakti: tel. 4877 800
vodnikova@vodnikova.hr

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva