PRVA PRIZNATA ŠKOLA STRANIH JEZIKA U HRVATSKOJ

PRVA PRIZNATA ŠKOLA STRANIH JEZIKA U HRVATSKOJ

Impressum

Pravila o privatnosti
Izjava o privatnosti
SVIJET JEZIKA ustanova za obrazovanje odraslih
Zagreb, Vodnikova 12
ZAŠTITA OSOBNIH PODATKA
Izjava o privatnosti


Voditelj obrade: SVIJET JEZIKA ustanova za obrazovanje odraslih, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB:08889648110, MBS:080628860, Trgovački sud u Zagrebu, zastupana po Neđeljki Batinović, ravnateljici.
U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka SVIJETA JEZIKA ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Ustanova), Voditelj obrade obveznik je primjene

Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: Opća uredba) i vodi brigu o sigurnosti vaših podataka koje nam dajete korištenjem Internet stranice www.vodnikova.hr
Osobne podatke fizičkih osoba Ustanova obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.
Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podatci, i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Osobni podatci koje Ustanova obrađuje točni su te se po potrebi ažuriraju. Osobni podatci koji nisu točni bez odlaganja se brišu ili ispravljaju.
Ustanova osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.
Vaše podatke štitimo:
• implementacijom pseudonimizacije baze podatka kad god je to moguće,
• korištenjem sigurnih metoda prilikom obrade Vaših osobnih podatka radi sprječavanja
neovlaštenog pristupa, primjenom suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa
podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke,
• kontinuiranim nadzorom nad svim resursima koji se koriste za obradu osobnih
podatka.
Ustanova sve osobne podatke štiti u skladu s Općom uredbom i Zakonom od provedbi Opće uredbe (NN 42/2018.)
Ustanova osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe radi kojih se osobni podatci obrađuju. Iznimno, osobni podatci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se oni obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.
Prilikom posjeta našim web stranicama, svi osobni podatci ostat će tajni.
Ustanova prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste informirani.
Ukoliko šaljete e-mail s osobnim podatcima s raznim upitima ili komentarima, Ustanova će te podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjavanja zahtjeva korisnika.
Kod on-line testiranja, prijave za ispite (za vanjske kandidate), za sudske tumače, raznih upita, prijave za radionice i sl. Ustanova će vaše podatke koristiti u svrhu kontakata i evidencije polaznika tečajeva i sl., te u svrhu obrade posjećenosti stranice i za slanje obavijesti o
ponudama Ustanove.
Ustanova sve osobne podatke strogo čuva i dostupni su samo osobama kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla.
Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:
• ime i prezime, ime i prezime oca i majke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, država rođenja i državljanstvo, broj mobitela i podatci za kontakt
(adresa e-pošte, broj telefona), br. osobne iskaznice informacije o vrsti ugovornog odnosa ili vrsti prijave za ispit kao vanjski kandidat.

 

PRIVOLA:
Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju privole.
Za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka za koje ne postoji pravni temelj ili ugovorni odnos potrebna nam je privola ispitanika.
Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 

OBRADA PODATAKA:
Ustanova osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri u kojoj je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
• da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,
• da je obrada nužna za ispunjenje ugovora ili obveza iz djelatnosti Ustanove u kojima je ispitanik stranka,
• da je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Ustanove
• da je obrada nužna kako bi se zaštitilo ključne interese ispitanika ili druge fizičke osobe,
• da je obrada nužna za ispunjenje zadaće od javnog interesa ili pri ispunjenju javnih ovlasti Svijeta jezika,
• da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Ustanove ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Ustanova osobne podatke obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 17/2007), Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, te Pravilnikom o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskoga i registraturnog gradiva Ustanove.
Registracijom i samim pristupanjem na web stranicu Ustanove osoba daje Ustanovi suglasnost za obradu njezinih osobnih podataka navedenih u on-line testiranju, on-line prijavi za ispit ili za radionicu, te prijavi na kontakt obrazac.
Tim će se podatcima Ustanova koristit u svrhu sklapanja ugovora o obrazovanju, kreiranja upisnice, i u informativne svrhe, te u svrhu promidžbe usluga Ustanove.
Ustanova ne smije osobne podatke neovlašteno upotrebljavati ni dostavljati trećim osobama, osim u slučajevima kada to zakon dopušta ili je potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.
Svi radnici Ustanove i svi poslovni suradnici Ustanove odgovorni su za poštivanje zaštite osobnih podataka.

 

SVRHA OBRADE PODATAKA:
Vaše osobne podatke Ustanova obrađuje u svrhu:
- on-line testiranja, odnosno upisa na tečaj/modul,
- za pružanje usluge,
- za odgovore na vaše upite i rješavanje vaših zamolba,
- za slanje promidžbenih materijala i oglašavanje,
- radi komunikacije s polaznicima i u druge svrhe, uz pisanu privolu.

 

VAŠA PRAVA:
Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, vi imate pravo na:
• pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
• brisanje („pravo na zaborav") osobnih podataka, ako ne postoje opravdani i legitimni razlozi za čuvanje podataka,
• ograničavanje obrade vaših podataka ili ulaganje prigovora na obradu podataka,
• ako su podatci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica, izbrisati osobne podatke koji se na ispitanika odnose, pod uvjetom da osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji,
• pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na azop.hr).
U slučaju da osoba ne želi da Ustanova na bilo koji način obrađuje njezine osobne podatke, te zahtijeva brisanje podatka, a ne postoji zakonska obveza čuvanja podatka, osoba mora o tome izvijestiti Ustanovu u pisanom obliku na sljedeću e-mail adresu:
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon za kontakt: 01/4877-800

Vodnikova - škola stranih jezika 65 godina inovacije, znanja i iskustva

VODNIKOVA škola stranih jezika - PRVA PRIZNATA ŠKOLA U HRVATSKOJ

Tel centrala: 01 4877-800
Fax: 01 / 4877-808
Ured tajnice: 01/ 4877-815
E-mail: vodnikova@vodnikova.hr


RADNO VRIJEME

Radno vrijeme pogledajte ovdje


Impressum
Pravila o privatnosti

×