tel: 01-4877-800     e-mail: vodnikova@vodnikova.hr     SCHOOL HOURS • Week days: 08:00-16:00h

Polaznica sam Vaše cijenjene škole od 1. modula engleskog jezika te redovni polaznik već 7 godina. Naime, istog sam i u 12. modulu ostvarila 50% popusta na školarinu,na čemu Vam ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem i moram priznati da nisam jako dugo bila toliko pozitivno iznenađena, koliko time. Trenutno sam upisana u 13. modul, zimskog semestra, školske godine 2016./2017. Naime, zbog izvanrednih poslovnih obaveza, svakodnevnog prekovremenog rada nisam u mogućnosti redovno pohađati nastavu.Izuzetno mi žao što u ovom trenu ne mogu redovno pohađati nastavu jer mi je svakako cilj završiti 13. i 14. modul te položiti C1, a nadam se i…
U 2014. godini upisala sam ljetni semestar prvog stupnja njemačkog jezika, kojeg do tada nikada nisam učila. U grupi me iznenadio brzi napredak svih nas u usvajanju osnova jezika kroz koji nas je na jedan sistematičan, logičan i nadasve zabavan način vodila prof. Antonija Tisaj. S obzirom na to da na kraju semestra nije bilo intenzivnog ljetnog tečaja, na Vaš prijedlog, nastavila sam učenje s još jednom polaznicom uz privatnu pouku. Najesen sam položila drugi modul na ispitu te se upisala u 3. modul u Vašoj školi. Nažalost, zbog posla sam trebala intenzivno učiti njemački, pa sam upisala intenzivni tečaj…
Diana Turković: The more languages you know, the more people you are worth. Languages are the future. Everyone should know at least two foreign languages because you can always find work using languages. Little Wing: You are the best:) Suzana Režek: I need a job Dorotea Kovačićek: Why my French teacher told me I would forget it all if I don't carry on - And I did. Ivana Trivić: I have been learning German for a year and a half at Vodnikova, the gang and the teachers are excellent... Nikola Pranić: You are worth as many people as the number…
Vodnikova - škola stranih jezika 65 godina inovacije, znanja i iskustva

VODNIKOVA foreign language school - THE FIRST ACCREDITED SCHOOL IN CROATIA

Tel: ++385 1 4877 800
Fax: ++385 1 4877 808
Office: ++385 4877 815
E-mail: vodnikova@vodnikova.hr

 

OFFICE HOURS SEE 

Week days: 08:00-16:00h

 


Impressum
Privacy Policy PROTECTION OF PERSONAL DATA

×